THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH HT-CNC

Địa chỉ: Ngang Na, Hiên Vân, Tiên Du, Bắc Ninh

SĐT: 02223 734 544

Mr.Trãi 0984 232 554

Mr.Hưng 0868 971 269

Email: htcncvn@gmail.com

YÊU CẦU HỖ TRỢ